Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΤΖΟΝΝΙ Νο8

"Γιατί τα σπάσαμε τ’ αγάλματά των,
γιατί τους διώξαμεν απ’ τους ναούς των,
διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί."
Ιωνικόν - Κ. Π. Καβάφης